محبوبه آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس خوردگی و حفاظت از مواد

برای مشاهده جلسات مجازی ضبط شده لینک زیر را در برنامه adobe connect کپی نمایید.

جلسه یک: http://vc4.semnan.ac.ir/p2ml8pioqgdy

جلسه دو: http://vc4.semnan.ac.ir/pytpakav5e1k

جلسه سه: http://vc4.semnan.ac.ir/pfc87291egz7

جلسه چهار: http://vc4.semnan.ac.ir/p3d9sixsy94z 

جلسه پنج: http://vc4.semnan.ac.ir/ph9njak2gwzb

جلسه شش: http://vc4.semnan.ac.ir/peifbpp75zv4

جلسه هفت:http://vc4.semnan.ac.ir/pq5iionnsweh

جلسه هشت:http://vc4.semnan.ac.ir/p87obc156yh4

جلسه نه ( 13 اردی بهشت 99): http://vc4.semnan.ac.ir/ptscihfynzuv

جلسه ده (16 اردی بهشت 99): http://vc4.semnan.ac.ir/pazvpdjn8wzk

جلسه یازده (20 اردی بهشت 99)http://vc4.semnan.ac.ir/p1lefiz0x4e8

جلسه دوازده (23 اردی بهشت 99):http://vc4.semnan.ac.ir/prc55xkzqdf4

جلسه سیزده (27 اردی بهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/pnfqwpk8lnhn

جلسه چهارده (3 خرداد):http://vc4.semnan.ac.ir/pzk0qekesk83

جلسه پانزده (3 خرداد):http://vc4.semnan.ac.ir/pgu8sd0c5jzs

جلسه شانزده (10 خرداد): http://vc4.semnan.ac.ir/pasvpfoupdp8

جلسه هفده (13 خرداد)http://vc4.semnan.ac.ir/ptrncx1q4grb

جلسه هجده (17 خرداد):http://vc4.semnan.ac.ir/p4enicayc6ll

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:953 , تاریخ انتشار : 1399/01/16