محبوبه آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس آزمایشگاه خوردگی و پوشش

برای مشاهده جلسات مجازی ضبط شده لینک زیر را در برنامه adobe connect کپی نمایید.

جلسه اول:http://vc4.semnan.ac.ir/pjhbe7h52k4s

جلسه دوم: http://vc4.semnan.ac.ir/pwprtk5bnlyj

جلسه سوم: http://vc4.semnan.ac.ir/pe3d2qygzl8i

جلسه چهارم:http://vc4.semnan.ac.ir/pyrgndqo7me6

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:662 , تاریخ انتشار : 1399/04/22