محبوبه آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس خزش

برای مشاهده جلسات مجازی ضبط شده لینک زیر را در برنامه adobe connect کپی نمایید.

جلسه یک: http://vc4.semnan.ac.ir/p9tcsoh2jbex

جلسه دو: http://vc4.semnan.ac.ir/pi4fwcewvhm7

جلسه سه: http://vc4.semnan.ac.ir/pk2rjqv61gyg

جلسه چهار:http://vc4.semnan.ac.ir/psqsewa2tepy

جلسه پنج:http://vc4.semnan.ac.ir/pz34hc8kglo7

جلسه شش: http://vc4.semnan.ac.ir/pcxx34hw2jhp

جلسه هفتم (14 اردی بهشت) : http://vc4.semnan.ac.ir/p8ikwoplss66

جلسه هشت (21 اردیبهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/pbc2q5jijnpo

جلسه نه: http://vc4.semnan.ac.ir/pcy5mgh8oknm

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:702 , تاریخ انتشار : 1399/01/16