محبوبه آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس رنگ و پوشش های تبدیلی

برای مشاهده جلسات مجازی ضبط شده لینک زیر را در برنامه adobe connect کپی نمایید.

جلسه یک: http://vc4.semnan.ac.ir/plbk6t58mvl1

جلسه دو: http://vc4.semnan.ac.ir/ppgxrz1n8hh2

جلسه سه:http://vc4.semnan.ac.ir/p8ayqo8t5ymz

جلسه چهار: http://vc4.semnan.ac.ir/p4tzp4p3gg9m

جلسه پنج:http://vc4.semnan.ac.ir/pp5nrif2iqq3

جلسه شش: http://vc4.semnan.ac.ir/pkr0k8o7etsu

جلسه هفت (16 اردی بهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/p6nqf32dhx55

جلسه هشت (23 اردی بهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/p3qkih57co22

جلسه نه (30 اردی بهشت):http://vc4.semnan.ac.ir/pxtr9gc3j8wa

جلسه ده (6 خرداد):http://vc4.semnan.ac.ir/pk54d91vemfy

جلسه یازده (13 خرداد):http://vc4.semnan.ac.ir/poq5vp7rfehy

جلسه دوازده (20 خرداد): http://vc4.semnan.ac.ir/pz87z0esmyfk

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:763 , تاریخ انتشار : 1399/01/18