محبوبه آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس عملیات حرارتی

برای مشاهده جلسات مجازی ضبط شده لینک زیر را در برنامه adobe connect کپی نمایید.

جلسه یک: http://vc4.semnan.ac.ir/pnppvci8rtm0

جلسه دو: http://vc4.semnan.ac.ir/p39u6m9q4xi9

جلسه سه:http://vc4.semnan.ac.ir/py5e4mk843g6

جلسه چهار: http://vc4.semnan.ac.ir/peu63hz1l18p

جلسه پنجم:http://vc4.semnan.ac.ir/pk6fzej8qgbl

جلسه شش:http://vc4.semnan.ac.ir/pn261vnqa6np

جلسه هفت: http://vc4.semnan.ac.ir/pmzgzu8s84ql/

جلسه هشت (15 اردیبهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/pst7wnlmyo2l

جلسه نه (22 اردیبهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/pxk6npv61diz

جلسه ده (29 اردیبهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/p6fe8gdfywi6

جلسه یازده (12 خرداد): http://vc4.semnan.ac.ir/paif77mcjp0p

جلسه دوازده (19 خرداد): http://vc4.semnan.ac.ir/pstt60fle6fv

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:1245 , تاریخ انتشار : 1399/01/18