محبوبه آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس سینتیک پیشرفته

برای مشاهده جلسات مجازی ضبط شده لینک زیر را در برنامه adobe connect کپی نمایید.

جلسه یک: http://vc4.semnan.ac.ir/p74i6jtdzu2y

جلسه دو: http://vc4.semnan.ac.ir/pj9c0a5q4rqp

جلسه سه:http://vc4.semnan.ac.ir/pptvhusvt3s6

جلسه چهار:http://vc4.semnan.ac.ir/pm8ktbybpgzs

جلسه پنج: http://vc4.semnan.ac.ir/pek3f0vd2eip

جلسه شش:http://vc4.semnan.ac.ir/pj7rf5anu7wr

جلسه هفت:http://vc4.semnan.ac.ir/p9i78jawzlcf

جلسه هشت (22 اردی بهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/p6idpv098e7u

جاسه نه (29 اردی بهشت): http://vc4.semnan.ac.ir/pszbpvc6bzvd

جلسه ده ( 5 خرداد):http://vc4.semnan.ac.ir/peujewf7r447

دانلود ضمیمه بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:827 , تاریخ انتشار : 1399/01/17